MantraOnNet.com: Ganesh Aarti II

English wording:

 • Aaratigaj badan vinaayak kee |
 • Sur muni poojita gananaayak kee ||
 • Eikdant shashibhaal gajaanan |
 • Vighna vinaashaan shubhguna kaanan
 • Shivsut vandhya maan chaturaanan |
 • Du:kh vinaashana sukhadaayak kee ||
 • Rid-dhi sid-dhi swaamee samarth ati ||
 • Vimal bud-dhi daataa suvimal mati ||
 • Agh-van-dahan, a-mal, a-vigatgat |
 • Vidyaa Vinaya bibhava daayak kee ||
 • Pingalnayan vishaal shund dhar |
 • Dhoomra varna shuchi vajraankushkar ||
 • Lambodar baadhaa vipattihar |
 • Sur-vandit sab vidhi laayak kee ||

Similar Posts