MantraOnNet.com: Ganesh Aarti – III


English wording:

 • Ganapati kee saivaa, mangal maivaa |
 • Saivaa sai sab vighnataram ||
 • Teen lok kai sakal daivataa |
 • dwaar kharhai nit arj karain ||
 • Ridhi Sidhi dakshin vaam viraajaii |
 • Aru aanand saun chanwar karain ||
 • Dhoop deep aur liyai oartee |
 • bhakta khady jaykaar karain ||
 • Guda kai modak bhog lagat hain |
 • Mooshak vaahan chadhyo karain ||
 • Saumyaroop sai ye ganapati ko |
 • Vighna_bhaag jya door parain ||
 • Liyo janam ganapati prabhujee |
 • Sun Durgaa man aanand bharain ||
 • Ad-bhut baajaa bajyaa indra kaa |
 • Daiv badhoo Jahan gaan karain ||
 • Shri Shankar kai aanand upajyo |
 • Naam sunyaa sab vighna tanain ||
 • Aani vidhaataa baithal aasan |
 • |ndra apsaraa nritya karain ||
 • Daikhi vaid Brahmaajee jaako ||
 • Vighna vinaashak naam dharain |
 • Eikdant, gaj badan vinaayak ||
 • Trinayan roop anoop dharam |
 • Paga thambhaa saa udara pushta hai |
 • Daikh chandrarmaa haasya karain |
 • Dai sharaap Shree chandradaiva ko ||
 • Kalaa heen tatkaal karain |
 • Chaudaha lok main phirain ganapatee ||
 • Teen bhuwan main raaj karain |
 • Uthi prabhaat jap karain dhyaan ||
 • koi taakai kaaraj Sarva sarain |
 • Poojaa kaal aartee gaavaey ||
 • Taakay sir yash chhatra phirain |
 • Ganapati ki pooja pahalai karanee ||
 • kaam sabhee nirvighna sarain |
 • Shree prataap shree ganapatijee kee ||
 • Haath Jorakar stuti karain ||

Similar Posts