Biddu – Diamond Sutra

Divine Chants of Shakti
Artist:

  • Uma Mohan

Track Listing:

  • Shakti Ganapathi Namskaram ? Shakthi Devi Namaskaram (Verses From Devi Atarvasheersham, Syamaladhandakam, Tantrika Devi Sukhtam, Lalitha Sahasranamam)
  • Lalitha Pancharathnam ? Lalithadevi Beeja Mantram
  • Durga Sukhtam ? Durga Gayathri
  • Mahishasuramardhini Stotram ? Gayathri
  • Rajarajeshwari Ashtakam
  • Meenakshi Pancharatnam
  • Bhavani Ashtakam
  • Annaporna Stotram ? Gayathri ? Swahkara Mantra

Divine Chants of Shakti

CD:
$7.00

Similar Posts